• Outstanding students in 2020 HKDSE: Lin Yik Shun 6(5**) 1(5) 1(4)  Wong Wai Ling 4(5**) 3(5*)  Wong Sze Man 4(5**) 2(5*) 1(5)  Lam Yik Hei 4(5**) 1(5*) 2(5)  Li Yuk Ting 4(5**) 1(5*) 1(5) 1(4) 1(B)  Ip Wing Yi 3(5**) 5(5*)  Chan Chi Chung 3(5**) 5(5*)  Luk Siu Lee 3(5**) 5(5*)  Ho Chun Long 3(5**) 4(5*) 1(5)  Choi Hoi To 3(5**) 2(5*) 3(4) 1(A)  Chin Pui Lam 2(5**) 5(5*) 1(5)  Li Lam Yuk 2(5**) 5(5*) 1(5)  Chi Hiu Tan 2(5**) 5(5*) 1(4)  Cheng Kit Ning 2(5**) 3(5*) 2(5)  Ng To 2(5**) 3(5*) 2(5)  Wan Tsz Ching 2(5**) 3(5*) 1(5) 1(4) 1(A)  Chan Cho Wun 1(5**) 6(5*) 1(5)  Wong Lok Man 1(5**) 5(5*) 2(5) 1(A)  Sit On Ping 1(5**) 5(5*) 2(5)