• Outstanding students in 2013 HKDSE: Chan Wa Tim 6(5**) 2(5*) Mo Tsz Kin 6(5**) 2(5*) Chu Lai Shan 5(5**) 1(5*) Cheung Wing Ki 4(5**) 3(5*) Wu Sai King 4(5**) 1(5*) 1(5) (4) Fan Wing Sum 4(5**) 2(5*) 1(5) Yip Ka Ming 3(5**) 3(5*) 1(5) Cheung Pak Ying 3(5**) 2(5*) 2(5) Cheng Tsz Yu 2(5**) 5(5*) Leung Wing Ki 2(5**) 5(5*)