• Outstanding students in 2015 HKDSE: Chung Yick 7(5**) 1(5*) 1(A) Yip Chun Ming 4(5**) 2(5) 1(4) Lau Tsz Chun 4(5**) 1(5*) 3(5) Tam Wing Sum 3(5**) 1(5*) 3(5) Tsang Man Kit 2(5**) 5(5*) 1(5) 1(B) Man Wai Ying 2(5**) 5(5*) 1(A) So Yu 2(5**) 4(5*) 2(5) Tai Ting Hin 2(5**) 3(5*) 2(5) 1(4) 1(A) Nam Sze Ching 2(5**) 3(5*) 2(5) 1(4) Yu Chui Ho 2(5**) 3(5*) 2(5) 1(4) Chan Lok Hin 1(5**) 6(5*) 1(5) Tam Wai Ling 1(5**) 5(5*) 2(5) Chiu Ka Ki 1(5**) 5(5*) 1(5) Ng Sin Yu 1(5**) 5(5*) 1(5) Sin Sze Lam 1(5**) 5(5*) 1(4)