• Outstanding students in HKDSE 2023: Wu Yixuan 6(5**) 1(5*) 1(5) 1(A) Wong Yiu Yeung 3(5**) 3(5*) 2(5) Lou Kai Yin 3(5**) 3(5*) 2(5) Chan Sum Yin 2(5**) 5(5*) 1(5) 1(A) Sin Chun Yin 2(5**) 4(5*) 2(5) 1(A) He King Chun 2(5**) 3(5*) 3(5) Leung Kwan Sui Leo 2(5**) 3(5*) 2(5) 1(4) Chan Tsz Him Chris 2(5**) 2(5*) 3(5) Sin Pui Shan 2(5**) 4(5) 2(4) Lau Cheuk Hang 1(5**) 3(5*) 4(5) Cheung Ching Him 1(5**) 3(5*) 2(5) 2(4) Li Mei Lai 1(5**) 3(5*) 1(5) 2(4) Ho Pui Lee 1(5**) 2(5*) 2(5)