• Outstanding students in 2018 HKDSE: Kong Man Lung 3(5**) 5(5*) 1(A) Kwok Hing Wai 3(5**) 5(5*) 1(B) Cheung Ka Wai 3(5**) 3(5*) 2(5) 1(A) Wong Hoi Lok 3(5**) 1(5*) 3(5) Tang Wing Yin 3(5**) 1(5*) 2(5) 2(4) 1 (B) So Ka Ki 2(5**) 5(5*) 1(5) Law Kai Yuet 2(5**) 3(5*) 2(5) 1(4) Ng Cheuk Ying 2(5**) 3(5*) 2(5) Chan Chun Kau 1(5**) 5(5*) 1(5) 1(4)